XXXIV.

Diabetologické dni

30.máj - 1. jún 2024

Hotel PATRIA, Štrbské Pleso

  • 00Dní
  • 00Hodín
  • 00Minút
  • 00Sekúnd

Registrácia na XXXIV. Diabetologické dni

Uzávierka abstraktov: 22. 4. 2024

Vážení kolegovia a kolegyne, budúci mladí diabetológovia, milí priatelia,

Dovoľte nám privítať Vás na XXXIV. Diabetologických dňoch organizovaných Slovenskou diabetologickou spoločnosťou (SDS). Sú najvýznamnejším odborným a vedeckým podujatím slovenskej diabetológie v tomto roku. Miestom a príležitosťou, kde sa môžeme počas nasledujúcich 3 dní navzájom stretávať, získavať nové informácie a vymieňať si skúsenosti v príjemnom prostredí hotela Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.

Od pozvaných špičkových prednášajúcich sa budeme mať možnosť dozvedieť, čo nové sa dosiahlo v diabetológii doma, ale aj v zahraničí za uplynulý rok.

Žijeme v období prevratných zmien v diagnostike a liečbe diabetes mellitus všetkých typov, ktoré prinášajú nové technológie, ako sú glykemické senzory, hybridné inzulínové pumpy, genetická diagnostika,  nové molekuly, ale aj umelá inteligencia (AI), či transplantácie Langerhansových ostrovčekov. Preto sú tri hlavné témy tohtoročných XXXIV. Diabetologických dní venované týmto aktuálnym otázkam: 1. Hypoglykémie z pohľadu technológií – prof. De Block z Belgicka a prof. Choudhary a Dr. Divilly z Veľkej Británie. 2. DM a transplantácie, kde budú prednášať renomovaní odborníci z tejto oblasti zo Slovenska aj z Českej republiky. 3. DM a psychické poruchy, kde sa dozvieme o spojení medzi DM a depresiou a tiež o tom, kam kráča moderná psychofarmakoterapia.

Technológie sa rozrástli a stali natoľko významnou súčasťou každodennej práce diabetológov, že popri informáciách, ktoré odznejú na tohtoročných XXXIV. Diabetologických dňoch, sa stalo dôležitým samostatné špecializované podujatie organizované SDS s názvom Technológie v diabetológii, ktoré sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom.

Štatistiky potvrdzujú nárast počtu diabetikov, ktorý má na celom svete charakter epidémie. Vznikajú otázky, ktorí lekári majú liečiť diabetických pacientov, čo má obsahovať a ako má prebiehať ich špecializačná príprava? Bolo by vhodným riešením aj pre ostatných vznik samostatného špecializačného odboru diabetológia poruchy látkovej premeny a výživy, ako to máme my na Slovensku už 68 rokov? Týmto a podobným otázkam sa  vo svojej prednáške The future how to address global challenges with diabetes mellitus bude venovať prezident International diabetes federation (IDF) profesor Peter Schwarz z Nemecka. Prof. Schwarzovi Výbor SDS udelil diplom čestného člena SDS, ktorý si osobne prevezme.

Ako každý rok, nebude chýbať blok Českej diabetologickej spoločnosti. Tradične svoje sympózia budú mať sekcie SDS – obezitologická, lipidologická a praktických diabetológov. Uskutoční sa blok
pediatrických diabetológov a tiež blok mladých diabetológov, v rámci ktorého bude udelená cena „mladého diabetológa“. 

Veríme, že toto podujatie vyzdvihne dôležitosť odboru Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy a prispeje k uznaniu diabetológie ako samostatnej špecializácie v európskom priestore.

Želáme si, aby XXXIV. Diabetologické dni boli pre Vás príjemným zážitkom a prínosom pre Vašu profesionálnu prácu, ktorou zabezpečujete starostlivosť o pol milióna pacientov s diabetes mellitus na Slovensku.

Ďakujeme Vám za Vašu účasť.

Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA.
Prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Hlavný odborník pre odbor Diabtológia, poruchy látkovej premeny a výživy